Salut a Totes les Polítiques

La Salut a Totes les Polítiques ha esdevingut una tendència que guia el disseny de les polítiques públiques de salut de les principals organitzacions governamentals, alhora que vol transformar els mecanismes transversals de governança.

A la Conferència Mundial de Promoció de la Salut, celebrada a Adelaida el 1988, és on es comença a parlar d’una política pública saludable. A l’any 2010, a la mateixa ciutat, es celebra una reunió internacional sobre Salut a Totes les Polítiques durant la qual s’estableixen els pilars per avançar cap a una governança compromesa amb la salut i el benestar. Tot i això, és en el 2013, a la 8a Conferència Mundial de Promoció de la Salut, celebrada a Hèlsinki, amb la publicació de la Carta de Hèlsinki, que es demana als governs que compleixin amb les seves obligacions relacionades amb la salut i el benestar de la ciutadania i que prenguin les mesures i decisions necessàries per implementar la Salut a Totes les Polítiques

El lideratge de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible vol contribuir a engegar una política de salut pública en majúscules. Amb els objectius d’eradicar la pobresa extrema, la igualtat de gènere, l’educació de qualitat per a tots els infants i el treball per frenar el canvi climàtic, l’ONU, els governs i la societat civil estan definint una agenda per al desenvolupament sostenible que, mitjançant mecanismes de governança, ha de permetre que s’apliqui amb èxit als diferents països compromesos.

Aquesta agenda ve avalada per polítiques i accions precedents, com els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, que aporten resultats significatius com la disminució de la taxa de pobresa extrema en països en vies de desenvolupament, on s’ha reduït d’un 47% al 1990 a un 14% al 2015, tal i com es pot veure a l’informe del 2015 elaborat per les Nacions Unides.

Tal i com es recull a la Carta de Hèlsinki, la Salut a Totes les Polítiques és un enfocament per a les polítiques públiques en tots els sectors que, de manera sistemàtica, té en compte les implicacions en la salut que tenen les decisions que es prenen, busca sinergies i evita impactes perjudicials per a la salut per tal de millorar la salut de la població i l'equitat en salut. Millora la rendició de comptes dels polítics sobre l'impacte en salut, de tots els nivells de la formulació de polítiques. inclou emfatitzar les conseqüències de les polítiques públiques en els sistemes de salut, els determinants de la salut i el benestar.

Amb això, per tal que la salut esdevingui un punt clau en totes les polítiques, caldrà superar les dinàmiques d’una política verticalitzada per a la governança transversal. Un repte que marcarà que hi hagi una revisió de la cultura de treball de moltes organitzacions i serà decisiva la capacitat d’avaluar l’impacte d’aquestes polítiques i la transformació que es genera, essent capaços d’objectivar com repercuteix en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

BepSalut

Com citar aquest article?

Salut a Totes les Polítiques. Bepsalut [Internet]. febrer 2016; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/politica-publica-saludable/
Data de publicació:

febrer 2016

Autor/a:

BepSalut

Temps de lectura:

2 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm