Polítiques per disminuir les desigualtats de salut a Espanya

La Comissió sobre Determinants Socials de la Salut de la OMS, en el seu informe final de l’any 2008, afirma que “La injustícia social està acabant amb la vida de moltes persones”[i]. També senyala que les desigualtats en salut “són el resultat de la situació en que la població creix, viu, treballa i envelleix, i del tipus de sistemes que s’utilitzen per combatre la malaltia. A la vegada, les condicions en que la gent viu i mor estan determinades per forces polítiques, socials i econòmiques.”

 La Comissió per Reduir les Desigualtats Socials en Salut a Espanya va presentar al 2010 un model teòric per explicitar les causes o factors determinants de les desigualtats en salut (Figura 1) que ha servit de base per l’elaboració de las Recomanacions de la mateixa Comiss[ii].

La literatura científica ha fet evident que hi ha intervencions i polítiques públiques adequades per reduir les desigualtats en salut. A nivell europeu, Whitehead i Dalghren han proposat 10 principis per l’acció[iii] dels quals destaquem: a) Són necessàries intervencions multisectorials que actuïn sobre els determinants socials de les desigualtats i les intervencions sanitàries han de basar-se en principis d’equitat. b) S’ha de promoure i facilitar la participació de la població, i sobretot de la més vulnerable, en el procés de definició i execució de polítiques. c) Tant l’anàlisi de les desigualtats en salut com les intervencions han de considerar els diferents eixos de desigualtat: la classe social, el gènere, l’edat, l’ètnia i el territori o àrea geogràfica. d) És necessari disposar d’instruments per avaluar tant l’extensió de les desigualtats en salut com els efectes positius i negatius de les intervencions executades.

En el document de la Comissió per Reduir les Desigualtats Socials en Salut a Espanya2 es presenten un total de 166 recomanacions, ordenades per prioritat i dividides en 14 àrees. És important senyalar que les recomanacions es basen en els determinants de la salut. Podrien destacar-se com missatges clau els següents:

  • Avançar cap a una societat més justa, impulsant la salut i equitat en totes les polítiques i reduint les desigualtats socials en el poder polític i en la distribució de recursos;
  • Millorar les condicions de vida i impulsar polítiques de protecció social al llarg de tot el cicle vital, des de la infància, a l’etapa de treball remunerat i no remunerat i fins la vellesa.
  • Actuar sobre els entorns de vida (barris, pobles i habitatges) perquè siguin generadors de salut, començant per les àrees més desafavorides.
  • Mantenir i millorar la qualitat del Sistema Nacional de Salut, prioritzant també les àrees i col·lectius més desfavorits.
  • Desenvolupar els sistemes d’informació i d’avaluació d’impacte, la investigació i la formació relacionades amb les desigualtats socials en salut.

Des de la publicació del document l’any 2010, els avanços en l’estudi i planificació d’intervencions per abreujar les desigualtats en salut a Espanya han estat més aviat tímids. Contràriament, l’aprofundiment de la crisis econòmica, acompanyada de un augment de les desigualtats socials i de la pobresa, així com les restriccions tant pressupostaries com en el dret d’accés al Sistema Nacional de Salut fan témer un empitjorament d’aquestes desigualtats.

Figura 1. Marc conceptual dels determinants de les desigualtats socials en salut. Comissió per reduir les Desigualtats en Salut a Espanya, 2010.

gr3

[i] CSDH. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization; 2008.

[ii] Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Gac Sanit. 2012;26(2):182-9.

[iii] Whitehead M, Dahlgren G. Concepts and principles for tackling social inequities in health. Levelling up (part 1).World Health Organization: Studies on social and economic determinants of population health nº 2, Denmark, 2006.

Carme Borrell, Davide Malmusi

Agencia de Salut Pública de Barcelona, CIBER de Epidemiologia i Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra

Com citar aquest article?

Polítiques per disminuir les desigualtats de salut a Espanya. Bepsalut [Internet]. març 2013; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/politiques-per-disminuir-les-desigualtats-de-salut-a-espanya/
Data de publicació:

març 2013

Autor/a:

Carme Borrell, Davide Malmusi

Temps de lectura:

3 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm