Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Salut Pública

A la Cimera per al Desenvolupament Sostenible, que es va dur a terme al setembre de 2015, els estats membres de l'ONU van aprovar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i fer front al canvi climàtic.

Aquests ODS tenen primordial importància per a la salut pública per que inclouen múltiples determinants per a la salut. A la taula 1 es poden trobar els 17 ODS, encara que de manera directa o indirecta tots els ODS impacten en la salut, tres apareixen com els més evidents relacionats amb la salut pública: els ODS 2, 3 i 6.

ODS2 "Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i una millor nutrició i promoure l'agricultura sostenible". Aquest objectiu destaca la necessitat de reduir la bretxa en desnutrició, malnutrició (que inclou dietes de baix contingut nutricional, però alt contingut calòric) i inclouria aquí també la producció i processament d'aliments lliures d'elements nocius per a la salut, com metalls, pesats, pesticides, disruptors endocrins, etc. Aquest ODS tracta de no només satisfer les necessitats d'alimentació (producció necessària i distribució eficaç) en tots els països, sinó també de millorar la qualitat de la producció i el processament d'aquests aliments. La finalitat d'aquest ODS és, així mateix, produir aliments de millor qualitat, més saludables i més sostenibles. Destacant la importància de la diversificació en la dieta, per mantenir la biodiversitat, i reduir la sobreexplotació i / o sobreproducció de certes espècies de plantes o animals. Incidint a més en que la diversificació de la dieta també ajudarà a incloure nous aliments d'alt contingut nutricional que encara no tenen especial presència a la nostra dieta (ex. Algues, diferents espècies de fruits i vegetals, insectes, etc.). D'altra banda hi ha activitats agrícoles que poden incrementar la presència de certs químics que poden afectar a poblacions exposades directament a aquests químics (ex. Agricultors), com pesticides, herbicides i fungicides. Però que, al mateix temps, poden contaminar mantells aqüífers superficials o profunds utilitzats per al risc i consum humà i alimentació de bestiar que, al final, afecti tota la cadena d'alimentació i la salut de la població. Aquest ODS és, en si mateix, un conjunt d'objectius que proveirà (si es compleix) amb molts beneficis directes i indirectes per a la salut publica.

ODS3 "Garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tots per a totes les edats". Tot i que aquest objectiu és molt ampli i poc específic, tracta de reprendre la idea de l'accés a l'atenció sanitària per a tota la població, i m'agradaria pensar que aquest ODS també es busca destacar la importància d'un sistema sanitari universal i gratuït. A més aquest ODS està acompanyat d'un missatge que transcendeix al sistema sanitari que s'ha denominat la "Salut a Totes les Polítiques". Aquesta idea va ser proposada per múltiples organismes intergovernamentals com l'Organització Mundial de la Salut, el Banc Mundial i les Nacions Unides, que destaca la importància del concepte salut en totes les polítiques i no s'enfoca en el sistema sanitari per se, sinó a la resta de polítiques no sanitàries (transport, agricultura, economia, medi ambient, etc.) que directament o indirectament determinen la salut. I crec que aquesta és una gran virtut d'aquest ODS, el no només ressaltar la importància d'un millor i més fort sistema sanitari en tots els països, sinó d'introduir el concepte salut en totes les activitats humanes.

ODS6 "Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tots". Aquest objectiu està vinculat directament amb els dos anteriors i ressalta 1) la importància de l'accés a l'aigua en totes les regions (que està començant a crear conflictes geopolítics), 2) l'ús sostenible de l'aigua (reduint la seva sobreexplotació i mantenint la seva qualitat) i finalment 3) el sanejament, que tants beneficis ha produït a la salut pública, però que encara no s'ha establert en tots els assentament humans. L'accés a l'aigua és, sens dubte, un dret per a tothom. L'aigua de qualitat és un determinant bàsic per a la vida i la salut de les poblacions. L'ús i la gestió de l'aigua han de ser una prioritat per a tots els governs. I això també inclou evitar la seva contaminació. Una gran part de l'aigua dolça del planeta s'utilitza per a l'agricultura i és en aquest procés on comença la contaminació dels mantells aqüífers per fertilitzants, pesticides, etc. Altres activitats amb alta demanda d'aigua dolça és l'extracció de petroli i gas mitjançant la fractura hidràulica que diposita aigua contaminada en el subsòl i contamina els mantells aqüífers. O el mateix fet de comercialitzar aigua embotellada, cosa que tampoc és sostenible com a mesura de salut pública ni sostenible per al medi ambient. Canvis en els models econòmics i socials per promoure i millorar l'accés i la qualitat de l'aigua (evitant la contaminació i mal ús del els recursos hídrics), és encara un tema pendent en la majoria o en tots els països del món. Finalment, el sanejament, una eina que els romans ja establien en totes les seves ciutats, ha estat i segueix sent una de les més grans intervencions en salut (encara que molts els consideren una intervenció purament d'enginyeria). El sanejament ha aconseguit reduir una gran part de les malalties infeccioses que produïen gran càrrega de malaltia i mortalitat infantil. Malalties com el còlera (que afecten tota la població) han estat gestionades de forma efectiva pràcticament amb un bon sanejament. Per desgràcia, el sanejament no està present en tots els assentaments humans, especialment en països en vies de desenvolupament i en les àrees urbanes on els assentaments d'habitatges irregulars (que afecten grans poblacions) no compten amb aquest tipus de serveis bàsic. Un reordenament urbà i polítiques per a l'accés universal al sanejament són indispensables per complir amb aquest ODS.

Aquest article ha intentat evidenciar els camins més comuns per on els ODS es relacionen amb la salut, però sense deixar de banda la importància que el total dels 17 ODS tenen com a importants determinants en la salut (l'educació, el treball, les desigualtats , la pau, etc.). És per això que els ODS per al 2030 han de ser entesos per les autoritats locals i nacionals, les associacions civils i les ONG i per nosaltres, els ciutadans, com una clara declaració d'intencions a la qual hauríem d'arribar, sense dubtar-ho, perquè el compliment d'aquests ODS només està a les nostres mans.

Taula 1. Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats:

 1. Eradicar la pobresa en totes les seves formes a tot el món.
 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i una millor nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
 3. Garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tots per a totes les edats.
 4. Garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa, i promoure les oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom.
 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes.
 6. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom.
 7. Assegurar l'accés a energies assequibles, fiables, sostenibles i modernes per a tothom.
 8. Fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva, i el treball decent per a tothom.
 9. Desenvolupar infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
 10. Reduir les desigualtats entre països i dins d'ells.
 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles
 12. Garantir les pautes de consum i de producció sostenibles
 13. Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes (prenent nota dels acords adoptats en el fòrum de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic)
 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per aconseguir el desenvolupament sostenible
 15. Protegir, restaurar i promoure la utilització sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar de manera sostenible els boscos, combatre la desertificació i aturar i revertir la degradació de la terra, i frenar la pèrdua de diversitat biològica
 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
 17. Enfortir els mitjans d'execució i revifar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible
Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030
Figura 1. Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030.
Font: ONU i Trolback + Company 2015
Dr. David Rojas-Rueda

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

Com citar aquest article?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Salut Pública. Bepsalut [Internet]. febrer 2016; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/objectius-desenvolupament-sostenible/
Data de publicació:

febrer 2016

Autor/a:

Dr. David Rojas-Rueda

Temps de lectura:

6 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm