Noves perspectives per el desenvolupament de la salut a Europa: Salut 2020 el marc polític de la OMS

Al setembre de 2012 els 54 estats membres de la regió europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) van aprovar Salut 2020 (Health 2020). Aquest és el nou marc polític europeu de l’OMS per l’acció governamental i social en promoció i protecció de la salut[1]. Salut 2020 té dos objectius estratègics principals:

  • Millorar la salut per a tots i reduir les desigualtats en salut.
  • Millorar el lideratge i reforçar la governabilitat en salut.

Aquests dos objectius del marc polític Salut 2020 es recolzen sobre quatre pilars bàsics:

  • Invertir en salut a través d’una aproximació al llarg de la vida
  • Abordar els principals reptes de salut a Europa pel que fa a les malalties transmissibles i les no transmissibles.
  • Reforçar els sistemes de salut i centralitzar-los en les persones, les capacitats de la salut pública i la preparació per les emergències, la vigilància i la resposta
  • Crear comunitats resilients i entorns de suport.

En aquest breu article descriuré el racional principal que hi ha darrera Salut 2020.

La crisi econòmica i fiscal que afronten molts països comporta seriosos reptes i riscos potencials que perjudiquen el progrés aconseguit durant les darreres dècades. Tanmateix, aquesta situació ens força a refocalitzar i renovar els esforços realitzats per a la millora de les accions per la salut. Salut 2020 s’apropia d’aquesta oportunitat.

La conjuntura exigeix canviar la nostra manera de pensar i actuar. Salut 2020 demostra aquesta necessitat i parteix d’una concepció de la salut com a dret humà fonamental i un recurs essencial per el desenvolupament econòmic, humà i social sostenible. L’estratègia incideix en el fet que abordar els determinants socials i les desigualtats en salut requereix una aproximació sistemàtica del govern i una forta governabilitat per la salut, tan a nivell nacional com internacional.

Aquests propòsits requereixen una capacitat de governar a través de les fronteres sectorials, capacitat que ha de ser garantida per uns ministeris de salut eficaços. Aquests requeriran el suport d’una infraestructura de sanitat pública moderna, sistemes de salut forts i un canvi radical en la manera de implementar i articular les mesures de salut pública. Salut 2020 promou una governabilitat forta per la salut a tots els nivells de decisió: internacional, nacional i local. Aquestes qüestions són el nucli de Salut 2020 i del seu objectiu principal de millorar la salut i el benestar d’una manera més igualitària a Europa.

Més enllà de la formulació de polítiques nacionals i locals, Salut 2020 observa els reptes en salut en un context global. El món actual proveeix un context complicat per a la millora de la salut. La salut de la població ha de ser vista des d’un context internacional i directament afectada per qüestions com la seguretat, el desenvolupament econòmic i la justícia social. Globalment, diversos països estan promovent la salut en tan que motor estratègic de la política estrangera i de desenvolupament.

Salut 2020 reconeix que la salut de la població està determinada pels efectes acumulatius de varis determinants, la major part dels quals no estan dins el domini formal dels ministeris de la salut, sinó que són el producte de la política i de les decisions d’inversió d’una àmplia gama d’agents de dins i fora del govern. Això significa que la governabilitat per la salut ha de partir del conjunt del govern i de la societat. L’èxit es definirà no només pels seus retorns positius en el sector de la salut, sinó també per les seves fites com ara la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament sostenible.

Salut 2020 inclou un compromís específic renovat amb la salut pública a Europa que es focalitza en el desenvolupament d’una infraestructura de salut pública forta i en les actuacions essencials, incloent la protecció de la salut, la millora de la salut i el desenvolupament dels serveis de salut. L’atenció primària s’ha de reforçar i incloure entre les seves responsabilitats la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.

Avui és inacceptable que les persones puguin empobrir com a resultat de la malaltia. Sabem que a major finançament públic, major és l’abast de la redistribució, i per tan, de la solidaritat. A Europa existeix una forta correlació entre la despesa pública en salut i la càrrega de la despesa individual de la població. La despesa en assistència social també té un gran impacte en la salut.

La visió de Salut 2020 és “per una regió europea de la OMS on es possibiliti i es recolzi a totes les persones a assolir tot el seu potencial en salut i benestar i on els països, individualment i col·lectivament, treballin per reduir les desigualtats en salut dins la regió i més enllà” Aquesta visió impulsa una nova perspectiva del desenvolupament de la salut i un compromís per la promoció de la salut, el benestar i la reducció de les desigualtats de salut a Europa.

Dr Erio Ziglio

Director de l’Oficina europea per la Inversió en Salut i Desenvolupament, Oficina Regional per Europa de la Organització Mundial de la Salut.

Com citar aquest article?

Noves perspectives per el desenvolupament de la salut a Europa: Salut 2020 el marc polític de la OMS. Bepsalut [Internet]. gener 2013; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/noves-perspectives-per-el-desenvolupament-de-la-salut-a-europa-salut-2020-el-marc-politic-de-la-oms/
Data de publicació:

gener 2013

Autor/a:

Dr Erio Ziglio

Temps de lectura:

4 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm