Noves perspectives en salutogènesi - descrivint la salutogènesi sobre la base dels seus resultats

La teoria del sentit de la coherència d’Antonovsky i la Carta d’Ottawa tenen nombroses similituds i els seus conceptes claus presenten destacables paral·lelismes. Per aquest motiu segons l’autor del text és sorprenent que ningú pensés en la salutogènesi quan la Carta d’Ottawa fou escrita.

Després de 30 anys de recerca en salutogènesi l’autor afirma que ha arribat el moment de sintetitzar, mirar més enllà i descriure els conceptes des de la perspectiva del que poden aportar pel que fa a la promoció i a la producció de la salut. En aquests moments existeixen destacables recursos i fonts de dades en salutogènesi que són fàcilment accessibles. Aquesta informació permet extreure conclusions sobre els detalls globals i específics dels estudis des d’una perspectiva de recerca salutogènica. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest estudi és descriure la teoria del SOC des dels seus resultats.

Malgrat que no es disposi de tota la informació necessària, que moltes àrees no hagin estat suficientment treballades i moltes altres no s’hagin ni començat a explorar, l’autor fa un intent de demostrar el potencial de l’aproximació salutogènica a la salut observant els resultats globals. Per fer-ho comprensible utilitza els objectius del programa “Health for All” de l’OMS, que es sintetitzaven en “adding years to life” (AYL) i “adding life to years” (ALY). Altres objectius eren la sostenibilitat i la igualtat aconseguida a través de l’acció intersectorial i interdisciplinària.

En aquest estudi l’autor, tot i tenir en compte la manca d’evidència, sintetitza els resultats obtinguts en la recerca que s’ha portat en terme en relació al SOC relacionat amb l’edat, les dimensions físiques, psicològica, social i existencial/espiritual de la salut, amb els comportaments de salut, i la millora de les habilitats personals, les xarxes socials, el medi ambient, el lloc de treball i les organitzacions.

D’aquesta manera l’autor destaca diferents aspectes que són rellevants per el futur de l’exercici i de la recerca en salut. Ho anomena “Next Health”, concepte que porta implícit que cal fer el pas definitiu cap al canvi de paradigma de la Promoció de la Salut al marc de la salutogènesi. L’objectiu d’aquest anàlisi és mostrar la direcció, penetrar en alguns problemes existents i descobrir el potencial per crear el “Next Health”. La tendència ha de ser connectar la salut amb la vida més que amb la mort, la malaltia i els riscos.

Finalment l’autor aposta per explorar les sinergies, les similituds i les fortaleses de les diferents perspectives, més que senyalar les diferències. Afirma que per tirar endavant aquest treball és necessari continuar amb la recerca per a la pràctica i vice-versa, canviar el focus vers marcs constructius que persegueixin solucions i treballar des de la interdisciplinarietat per trobar sinergies i potencialitats entre disciplines i sistemes. Conclou que per a l’èxit de la salutogènesi és de vital importància construir una comunicació constructiva amb la Salut Pública i la Medicina, i així aprofitar de les fortaleses de cada una: el coneixement aprofundit en patogènesi en medicina combinat amb el sistema i les aproximacions estructurals del risc de la Salut Pública i integrar-les en la promoció de la salut i en el marc de la salutogènesi. Així, es fa necessari anar més enllà d’aquests sectors, crear sinergies, buscar les fortaleses pels actius humans  i fer un full de ruta per la “New Health”

Bengt Lindström

President del Grup de Treball en Salutogénesi de la UIPES Global Working.

Com citar aquest article?

Noves perspectives en salutogènesi - descrivint la salutogènesi sobre la base dels seus resultats. Bepsalut [Internet]. setembre 2012; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/noves-perspectives-en-salutogenesi-descrivint-la-salutogenesi-sobre-la-base-dels-seus-resultats/
Data de publicació:

setembre 2012

Autor/a:

Bengt Lindström

Temps de lectura:

3 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm