La transició dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni als Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’any 2015 va marcar el final d’una era i el començament d’una altra en termes de progrés i desenvolupament globals. Els vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni que es van aprovar a l’Assemblea General de les Nacions Unides de l’any 2000 van dibuixar un ambiciós futur per al planeta a través d’un innovador pla d’actuació col·lectiu internacional. En una fase crítica per a la salut global, l’Organització Panamericana de la Salut (OPS) mira enrere a un passat recent marcat per una enorme energia creativa i un gran desenvolupament en el camp de la promoció de la salut. Des dels principis defensats per la Declaració d’Alma-Ata, la Carta d’Ottawa i la Declaració d’Adelaida fins a l’enorme impuls transformador generat pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, el camp de la promoció de la salut ha registrat extraordinaris progressos i ha hagut d’enfrontar-se a interrogants de gran transcendència sobre la manera d’assolir els seus objectius. La OPS ha manifestat la seva intenció d’aprofitar l’oportunitat que li ofereixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible per estendre els avenços en aquest camp i també per definir com ha de ser la promoció de salut d’ara endavant. Alguns dels reptes recollits reflecteixen voluntats compartides, com ara els que formen part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i permeten al camp de la promoció de la salut actuar com a mitjà per assolir objectius de desenvolupament humà de caràcter més ampli. Altres reptes, com ara la transmissió del virus del Zika, representen una amenaça potencial important i un pas enrere en els avenços en desenvolupament humà que tant van costar d’aconseguir durant el període dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i també abans. I tot això sense oblidar altres tendències, com l’accelerat ritme d’urbanització, que duen associades tota una sèrie d’influències, amb uns efectes sobre la salut que poden variar enormement i que hem d’estudiar i abordar d’una manera més clara des del nostre camp.

La formulació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible reprèn i amplia l’ambiciosa agenda 2000 i alhora alerta la comunitat internacional sobre la necessitat de tenir en compte la sostenibilitat i la complexitat necessàries per continuar aconseguint avenços en la qualitat de vida de la població mundial. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per la comunitat internacional, juntament amb les diferents fites i indicadors associats, representen un punt i a part important en relació amb els seus predecessors, amb un abast molt més limitat. Aquest fet és especialment evident en la manera d’entendre la salut i el benestar, un aspecte cabdal per a la tasca duta a terme per l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització Panamericana de la Salut. A diferència del que passa amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, en què tres dels vuit objectius feien referència directa a la salut (mortalitat infantil, salut materna i malalties específiques com el VIH), només un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible està dedicat en exclusiva a la salut. Tanmateix, en aquest cas l’objectiu és molt més ambiciós i inclusiu que el plantejament esbossat l’any 2000. Per tal de complir la voluntat de “garantir unes vides saludables i fomentar el benestar entre persones de totes les edats” caldrà actuar en diferents fronts per abordar els problemes relacionats amb la salut, tant els anteriors a l’agenda 2015, com la salut materna i el VIH, com els reptes derivats de problemes com les malalties no transmissibles o les creixents desigualtats en matèria sanitària, unes amenaces cada cop més preocupants des del punt de vista del desenvolupament sostenible.

 Per tal d’assolir aquest objectiu, els governs i les societats hauran de col·laborar des d’uns plantejaments nous i innovadors per elaborar una definició de salut molt més ambiciosa que les que havíem fet servir fins ara. Amb aquesta voluntat, l’Organització Panamericana de la Salut va ser la primera organització regional del món que va adoptar un pla d’acció per integrar la salut en totes les polítiques i, fa poc temps, va posar en marxa un procés de consulta amb experts d’alt nivell per tal de rebre assessorament sobre l’execució del pla. En el marc d’aquest procés, es va prendre la determinació de crear un grup de treball especial centrat en els objectius en matèria de salut integral (Health in All Policies o HiAP) i desenvolupament sostenible. El plantejament HiAP ofereix un marc d’actuació per incidir en els components socials de la salut a través de projectes de col·laboració intersectorials. Aquest marc reforça el paper del sector sanitari en iniciatives de col·laboració amb altres àmbits, com ara l’agricultura, el sistema financer i l’educació, per tal de fomentar la salut i reduir les desigualtats en aquest camp. La intenció és oferir als països del continent americà assessorament tècnic i orientació en el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de convertir la salut en una de les prioritats de l’activitat legislativa. I, per aconseguir-ho, ens hem proposat d’identificar els indicadors clau de cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que ens permetin fer un seguiment del progrés tant pel que fa a la consecució de les fites fixades en cada àmbit per a l’any 2030 com pel que fa a la promoció de la salut.

Convertir la salut en un element integral de totes les polítiques és un objectiu realment ambiciós, i encara més si tenim en compte els reptes associats als diferents aspectes del desenvolupament. Tanmateix, és del tot imprescindible per garantir la salut i el benestar de les generacions del futur i també per reduir les desigualtats, tan injustes com evitables, que posen en perill el creixement sostenible del futur

Dra. Kira Fortune

Assessora Regional, Determinants Socials de la Salut. Organització Panamericana de la Salut

Com citar aquest article?

La transició dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Bepsalut [Internet]. juny 2016; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/la-transicio-dels-objectius-de-desenvolupament-del-milleni-als-objectius-de-desenvolupament-sostenible/
Data de publicació:

juny 2016

Autor/a:

Dra. Kira Fortune

Temps de lectura:

4 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm