La salut en el sector educatiu: l’experiència d’Aragó

La salut i l’educació estan mútuament interrelacionades (UIPES, 2.009 i 2.010). Un dels determinants principals de la salut és el nivell educatiu de les persones que es relaciona positivament amb indicadors d’esperança de vida i hàbits saludables alhora que un bon estat de salut facilita millors resultats educatius. Així mateix, els centres educatius que adopten un enfocament global d’escola promotora de salut milloren els resultats acadèmics perquè actuen sobre els factors sòcio-emocionals que tenen influencia en els aprenentatges. Aquests factors són: les relacions alumnat-professorat i les relacions escola-comunitat; la cultura de l’escola, l’ambient de l’aula i les relacions entre iguals, essent ell sentiment de pertinença al centre educatiu és un factor protector. Els estudis demostren que els joves que es senten a gust en el seu centre educatiu,

 i que es relacionen amb un adult de referencia, tenen menys probabilitats d’emprendre conductes d’alt risc i més possibilitats d’obtenir bons resultats acadèmics (St Leger, 2007).

La Xarxa Aragonesa d’Escoles Promotores de Salut (RAEPS) sorgeix amb la finalitat d’acreditar com escoles promotores de salut a aquells centres educatius que tenen un compromís per la salut i el benestar de la comunitat escolar, posseeixen una experiència prèvia i compleixen amb una sèrie de requisits. La RAEPS té com a funció consolidar i reconèixer els centres educatius que prioritzen la salut en els seus projectes educatius i afavorir l’intercanvi d’experiències i la innovació educativa entre els equips de treball.

Una escola promotora de salut és un centre educatiu que prioritza en el seu projecte educatiu la promoció de la salut i facilita l’adopció, per tota la comunitat educativa, de formes de vida sanes en un ambient favorable a la salut incloent el model d’organització del centre, l’actuació davant els determinants de la salut, la programació educativa relacionada amb la salut i les relacions del centre amb el seu entorn i la promoció de les competències de l‘alumnat basant-se en les habilitats per la vida.

El procés d’acreditació com escola promotora de salut inclou valorar sis requisits obligatoris i 50 criteris de qualitat que són validats per la Comissió Mixta Salut-Educació. El qüestionari d’acreditació pot consultar-se a http://bit.ly/10V7GVy. Al 2.014 hi ha 108 centres educatius integrats en aquesta xarxa, que són un 21% dels centres que imparteixen ensenyaments d’educació obligatòria.

grafic%201%20gallego

Gràfic 1Valoració del desenvolupament de les escoles promotores de salut (RAEPS Curs 2011-12): Organització, gestió i programació educativa. Font: elaboració pròpia.

Grafic%202%20gallego

Gràfic 2Valoració del desenvolupament de les escoles promotores de salut (RAEPS curs 2011-12): Actuació sobre determinants de la salut. Font: elaboració pròpia.

S’observen els resultats de l’avaluació de la RAEPS a partir dels informes de progrés de les escoles promotores de salut durant el curs 2011-12 als gràfics 1 i 2. La valoració inclou aspectes relacionats amb la organització i gestió del centre (implicació del professorat, funcionament de l’equip de salut i participació de les famílies); la programació educativa del centre (integració curricular i acció tutorial); i l’actuació sobre els determinants de la salut (alimentació i activitat física saludable, salut emocional i convivència, consum de substàncies i de TIC i entorn saludable).

Podem destacar com a conclusions, el gran nivell d’implicació del professorat que assumeix com a propi el rol de promoció de la salut i el paper clau dels equips de salut en els centres. La participació de les famílies és decisiva i és important avançar en noves formes d’implicació amb la utilització apropiada de les TIC. La integració curricular aconseguida és molt alta, així com la inclusió en els plans d’acció tutorial on es desenvolupen especialment les habilitats  per la vida.

Respecte els determinants de la salut es valoren positivament els èxits aconseguits en l’activitat física, l’alimentació saludable i l’entorn educatiu saludable, segur i sostenible. Aspectes que poden tenir àrees de millora són la salut emocional i la convivència i especialment la promoció de salut sobre el consum de tabac, alcohol i altres drogues, així com el consums de “pantalles” (TIC).

Els centres educatius valoren positivament la pertinència a la RAEPS en facilitar la innovació i la institucionalització dels models de bona pràctica en els centres.

Per a una informació actualitzada de la RAEPS pot consultar-se el blog de la xarxa Redescuelasaragon.blogspot.com i la web de salut pública a bit.ly/AsTUKA.

Bibliografia

  • SALVADOR, T; SUELVES, J. M. (2.009) Ganar salud en la escuela: Guía para conseguirlo. Ministerio de Educación / Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid.
  • ST LEGER, L., ET AL, (2007) School health promotionGlobal Perspectives on Health Promotion Effectiveness, pp. 107-124, Springer New York
  • UIPES (2.009) Generar escuelas promotoras de salud: Pautas para promover la salud en la escuela. Accessible a bit.ly/AuRgI7
  • UIPES (2.010) Promover la salud en la escuela: De la evidencia a la acción. Accessible a bit.ly/zn45cr
Javier Gállego Diéguez y Ana Matarredona Pareja

Javier Gállego Diéguez, Direcció General de Salut Pública. Govern d’Aragó Ana Matarredona Pareja, MIR Medicina Preventiva i Salut Pública. Govern d’Aragó

Com citar aquest article?

La salut en el sector educatiu: l’experiència d’Aragó. Bepsalut [Internet]. maig 2014; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/la-salut-en-el-sector-educatiu-lexperiencia-darago/
Data de publicació:

maig 2014

Autor/a:

Javier Gállego Diéguez y Ana Matarredona Pareja

Temps de lectura:

4 minuts

Etiquetes

,

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm