La perspectiva de gènere en la recerca en salut cardiovascular

Malgrat que dins de la medicina, la recerca cardiovascular va ser de les pioneres en l'estudi paper del gènere, amb la descripció de la síndrome de Yentl en 1991, existeix encara una àmplia necessitat d'investigar la influència del sexe i del gènere en tots els àmbits de l'atenció, la malaltia i la salut cardiovascular, d'avaluar de manera sistemàtica i rigorosa l'existència de diferències (per sexe, és a dir d'origen biològic i, per tant estables), de desigualtats (per gènere, és a dir, d'origen sociocultural i, per tant, canviants) i, fins i tot de discriminació, que es definiria com les accions o omissions que produeixen i reprodueixen desigualtats en l'accés a recursos i oportunitats en favor o en contra d'un grup social i els seus membres, basades en prejudicis relacionats amb la pertinença a una determinada categoria en lloc de les qualitats/mèrits individuals.

L'estudi de la perspectiva de gènere ha de començar per la informació i la formació que, en l'àmbit cardiovascular implica difondre coneixements claus. Per exemple:

  1. La malaltia cardiovascular no és un problema principalment d'homes sinó que és la primera causa de mortalitat en les dones i, de fet, una proporció major de dones que d'homes moren de malaltia cardiovascular.
  2. Els factors de risc cardiovascular no són iguals en dones i en els homes ni els afecten de la mateixa manera.
  3. Les dones se'ls diagnostica d'infart de miocardi més tard però no necessàriament perquè els seus símptomes són molt diferents, com s'ha difós repetidament, ja que la majoria presenta dolor en el pit, com els homes, sinó per altres motius.
  4. Les dones pateixen molts més problemes d'estrès, ansietat i depressió que els homes i això pot influir en la malaltia i en la seva atenció.
  5. A les dones amb problemes coronaris no se'ls atén igual que als homes, però això ocorre per molts motius, alguns d'origen biològic (diferències en anatomia i fisiopatologia, major edat i malalties concomitants en el debut de la malaltia), alguns per aspectes de gènere i, potser, ocasionalment per prejudicis.
  6. Algunes de les diferències que s'observen entre dones i homes en resultats de salut s'atenuen ajustant per les diferències biològiques com a edat i comorbiditat però altres no.
  7. Aspectes identificats amb important influència de gènere en l'atenció cardiovascular a les dones inclouen: majors retards en el diagnòstic i tractament; més freqüent atribució dels símptomes a causes no cardíaques, incloent estrès, ansietat…; utilització de les mateixes proves diagnòstiques malgrat diferències de rendiment diagnòstic per sexe; menor utilització dels recursos terapèutics disponibles. Finalment, no ha d'escapar-se que la recerca farmacològica es realitza estudiant principalment als homes en els assajos clínics i extrapolant resposta i resultats a les dones, la qual cosa sol acabar en dosis úniques calculades per a la grandària i metabolisme dels homes pel que no és d'estranyar que les dones presentin més efectes secundaris i complicacions associades als fàrmacs, la qual cosa també en ocorre en l'àmbit cardiovascular.

Una pregunta provocativa per a acabar: l'atenció de les dones per professionals de la salut de l'un o l'altre sexe canvia els resultats en salut de l'atenció a les dones? Això encara no ho sabem, caldrà investigar-ho.

Héctor Bueno

Cardiologia Clínica/Unitat Coronària i Àrea de recerca Cardiovascular de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre.

Com citar aquest article?

Bueno, H. La perspectiva de gènere en la recerca en salut cardiovascular. Bepsalut [Internet]. abril 2022; 24. [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/la-perspectiva-de-genere-en-la-recerca-en-salut-cardiovascular/
Data de publicació:

abril 2022

Autor/a:

Héctor Bueno

Temps de lectura:

3 minuts

Etiquetes

, , ,

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm