La Infermera virtual: un actiu per a la salut

Promoció de la salut i e-salut

La Infermera virtual (Iv) neix l’any 2005, en un moment en el que per una banda, l’Organització Mundial de la salut ( OMS) presenta les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) com a noves oportunitats per afrontar els factors determinats de la salut, al mateix temps que es demanen respostes innovadores per a la Promoció de la Salut (Bangkok 2005). Per altra banda, Internet està en plena revolució i passa de ser un espai d’informació a un espai de relació i d’intel·ligència col·lectiva entre les persones (de la web 1.0 a la web 2.0). L’àmbit de la salut no és aliè a aquests canvis i sota el concepte de l’ e-salut, apareix una nova actitud favorable per  millorar la cura de la salut gràcies a l’ús de les TICs amb un enorme potencial per a l’autocura i l’apoderament per a la salut de la persona, la família i la comunitat.

complementariedad
Complementarietat: promoció de la salut i e-Salut

 

La salut de la persona abans que la malaltia del pacient:

En aquest context la Iv és un recurs 2.0 per a la promoció i educació per a la salut,  que s’avança a la prevenció de la malaltia i que entén la salut com una manera de viure i  com un dret i un deure de cada persona, la qual cosa la converteix automàticament en una responsabilitat directa de cadascú. Una font de coneixement integrada sobre salut  a disposició de tots els ciutadans amb l’objectiu d’acompanyar-los en la presa de decisions respecte a la seva salut, més enllà de la malaltia, aportant coneixements i promocionant al mateix temps aquelles actituds i habilitats més adequades per aplicar-los a la pràctica.  

Els continguts, que s’elaboren de manera col·laborativa, i que estan subjectes a un equip revisor i a adaptacions constants, s’organitzen en tres blocs: les activitats de la vida diària, les situacions de vida i els problemes de salut. Des d’una concepció positiva  de la salut i una perspectiva salutogènica es prioritza sempre, respecte a cada tema, els consells relacionats amb la promoció dels factors protectors que generen salut abans que els consells  relacionants el control dels factors de risc relacionats amb la malaltia. 

Prescriure consells de salut

Iv és al mateix temps un instrument de treball per a tots els professionals implicats en el control i millora de la salut de les persones que supera al binomi imperant i dominant del “metge -pacient” del sistema sanitari actual i de  l’entorn de l’e-salut. La possibilitat de prescriure consells de salut de la Iv a la població, per mail o a través de les xarxes socials, com a complement i suport de l’atenció presencial, possibilita tant la participació de l’usuari en el control de la seva salut com la continuïtat de l’atenció i de les cures. Tanmateix cal avançar cap a una estratègia conscientment planificada en l’ús de la Iv en el marc del sistema de salut actual per tal de promocionar l’autonomia i la independència de les persones, millorar la seva qualitat de vida d’una manera més igualitària i col·laborar en la sostenibilitat del sistema sanitari.  

www.infermeravirtual.com

Gisel Fontanet Cornudella

Direcció Infermera virtual. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona.

Com citar aquest article?

La Infermera virtual: un actiu per a la salut. Bepsalut [Internet]. setembre 2013; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/la-infermera-virtual-un-actiu-per-a-la-salut/
Data de publicació:

setembre 2013

Autor/a:

Gisel Fontanet Cornudella

Temps de lectura:

3 minuts

Etiquetes

, ,

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm