Informar-se i gestionar la informació durant la crisi sanitària del coronavirus

egons un estudi recent, la ciutadania de Catalunya té un bon nivell d’alfabetització en salut1 que segons la definició de Sørensen et al.2 significa que té bons coneixements, motivació i competències per accedir, entendre, valorar i aplicar informació sobre salut, per prendre decisions saludables, prevenir malalties i promoure la seva salut i la de la seva comunitat. No obstant, durant una situació extraordinària com és el confinament per frenar la propagació de la Covid-19, aquestes capacitats es posen a prova, doncs es percep que circula molta informació i no tota és verídica, i tot i així segueix circulant.

Partint de la plena consciència que aquesta situació d’alarma accentua que les persones actuïn des de la incertesa i la por, volem reflexionar sobre el paper de l’alfabetització com a determinant de la salut3, i sobre les competències de les persones en relació a la gestió de la informació sobre salut durant el confinament en aquesta crisi sanitària.

Avui dia, l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials està àmpliament entès a totes les franges d’edat i classe social. Per això, l’accés a la informació sobre salut i sobre la malaltia del coronavirus és força generalitzat, no obstant això, i conscients que certs col·lectius vulnerables no disposen d’aquest accés, animem a facilitar l’accés a aquesta informació a aquells membres de la nostra comunitat que detectem que tenen dificultat en accedir a la informació, imprimint per exemple informació contrastada i facilitant-la.

A més, l’accés a la informació és molt extensa i canviant. Per una banda disposem d’informació en pàgines web d’organismes i autoritats sanitàries i comptes oficials en xarxes socials. Per altra, ens arriba molta informació a través dels xats, molta d’ella falsa i de la qual no es sol citar la font. En aquest sentit, la recomanació és seguir sempre canals oficials com el web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ha habilitat un espai web específic amb informació relacionada amb el coronavirus (https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/). La Unió Internacional de Promoció i Educació per a la Salut (UIHPE) ha habilitat també un espai al seu web amb informació sobre la Covid-19 d’organismes internacionals (OMS, Comissió Europea i Nacions Unides), i membres de la unió (https://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpenews/1360-covid-19-resources). Per últim, destaquem una guia de bones pràctiques per mantenir informada a les persones elaborada per Orkan Okan et al4, i un article de l’OMS de lluita contra la desinformació o “infodèmia” de John Zarocostas5.

Les persones tenim capacitat per entendre la informació a la qual accedim. Es recomanable que aquesta informació sigui comprensible i satisfaci les necessitats d'alfabetització de les persones a qui va dirigit, fent ús d’un llenguatge curt, concís i escrit amb llenguatge planer i millor si alterna text i pictogrames.

Una altra capacitat de les persones és valorar aquesta informació, en altres paraules, emetre un judici sobre la informació a la qual hem accedit per valorar si és verídica i bona per la nostra salut i la de la nostra comunitat, per prevenir el risc d’infecció per coronavirus i per mantenir-nos sans durant aquests dies de confinament. Davant el dubte, es recomana sempre contrastar-la amb les fonts oficials.

Durant aquest dies de confinament, estem llegint informacions relacionades amb invents surrealistes i substàncies miraculoses per protegir-se del virus, i fins i tot informacions que corren com la pólvora a les xarxes socials com la recomanació de tancar finestres a una determinada hora perquè havia de venir l’exèrcit a ruixar desinfectant als pobles i ciutats de Catalunya. Per responsabilitat col·lectiva, encoratgem a tallar la difusió d’aquestes informacions si un cop contrastades amb fonts oficials es detecta que la notícia és falsa.

Finalment, les persones tenim la capacitat d’aplicar, de posar a la pràctica, aquella informació que permetrà millorar la nostra salut i la de les persones estimades. I en aquest sentit, tenim la responsabilitat individual i col·lectiva de mantenir-nos confinats a casa i només sortir per a la compra de medicaments i aliments i amb les mesures de protecció adients.

Vivim temps difícils, però si som capaços de reinventar-nos, poden esdevenir una oportunitat.

Bibliografia

1. Garcia-Codina O, Juvinyà-Canal D, Amil-Bujan P, Bertran-Noguer C, González-Mestre MA, Masachs-Fatjo E, et al. Determinants of health literacy in the general population: results of the Catalan health survey. BMC Public Health. 2019;19(1):1122.

2. Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 2012;12(1):80.

3. International Union for Health Promotion and Education. IUHPE Position statement on health literacy: A practical vision for a health literate world. Vol. May. Paris: IUHPE Global Working Group on Health Literacy; 2018. p. 27.

4. COVID-19: a guide to good practice on keeping people well informed [Internet]. [citat 23 març 2020]. Disponible a: https://theconversation.com/covid-19-a-guide-to-good-practice-on-keeping-people-well-informed-134046#comments-container

5. Zarocostas J. How to fight an infodemic. Lancet. 2020;395(10225):676. 

Sílvia Espinal Utgés

Càtedra de Promoció de la Salut

Com citar aquest article?

Informar-se i gestionar la informació durant la crisi sanitària del coronavirus. Bepsalut [Internet]. abril 2020; 21. [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/informar-se-i-gestionar-la-informacio-durant-la-crisi-sanitaria-del-coronavirus/
Data de publicació:

abril 2020

Autor/a:

Sílvia Espinal Utgés

Temps de lectura:

4 minuts

Etiquetes

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm