El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)

Protegir i millorar la salut de la població requereix l’acció de tot el govern, és el que es coneix com a estratègia de "Salut en totes les polítiques". Aquesta estratègia és recomanada a nivell internacional per organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que la recull a l’hora de plantejar l’Estratègia de Salut 2020. S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan fora del sistema sanitari i es relacionen amb l’entorn, els factors socioeconòmics i els estils de vida.

La Llei de Salut Pública de Catalunya (18/2009, del 22 d’octubre) va establir que s’havia de desenvolupar el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) com a instrument per a desenvolupar les accions de salut pública a Catalunya. Les seves propostes són vinculants per al govern i impliquen tots i cadascun dels Departaments de la Generalitat de Catalunya en el respectiu àmbit de les competències.

El propòsit del PINSAP és mobilitzar i responsabilitzar a tots els sectors del Govern, de les administracions públiques catalanes i de la societat amb influència sobre el benestar associat a la salut de la població per tal de contribuir conjuntament a l’elaboració de polítiques públiques saludables, millorar la coordinació i promoure sinèrgies que comportin un increment de l’efectivitat, l’eficiència i l’equitat de les polítiques intersectorials sobre la salut i el benestar. L’objectiu és desenvolupar iniciatives determinades de promoció i de protecció de la salut, particularment adreçades als grups més vulnerables, actuant sobre els seus principals determinants, tant estructurals com d’estils de vida.

Un acord de Govern del 20 de novembre de 2012 va crear la Comissió Interdepartamental de Salut (CIS) encarregada d’elaborar el Pla, representada per tots els Departaments del Govern i liderada des de Salut Pública del Departament de Salut. Es van reconèixer i inventariar les accions sectorials i intersectorials que influencien la salut de la població de forma rellevant per part de cada Departament del Govern i en segon lloc, i amb la seva participació, d’altres agents socials, administracions, societat científiques i societat civil en general es va elaborar una proposta d’intervencions.

El disseny del Pla s’ha elaborat tenint en compte el model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead[1] que permet visualitzar de manera senzilla la influència dels diversos sectors de la societat sobre la salut de la població. Aquest model s’ha adaptat al nostre entorn amb les aportacions referides a les desigualtats socials que influencien la salut[2] , els efectes de la crisi en els àmbits locals[3] [4] i els criteris de l’Institut de Salut Urbana de la Universitat Johns Hopkins. S’han considerat experiències internacionals com la de Finlàndia, Austràlia del SudCalifòrnia o la de King’s Fund. Per escollir les intervencions proposades s’ha tingut en compte la factibilitat, la pertinença pel que fa a la protecció i la promoció de la salut, i el valor afegit que incorpora la seva selecció com activitats del PINSAP 2014-15 en l’horitzó 2020.

Amb la mateixa vigència que el Pla de Salut de Catalunya, el PINSAP inicia un procés gradual de foment de la intersectorialitat en el disseny i la pràctica d’iniciatives sobre els determinants col·lectius de la salut. Per tant, el marc temporal del PINSAP és 2014-2015 en l’horitzó 2020. S’han acordat un conjunt de 30 actuacions noves o que potencien el seu component interdepartamental i intersectorial, agrupades en dos eixos i 14 àmbits:

  • Eix 1: Incrementar els anys en bona salut de la població de Catalunya (promoure una Catalunya més saludable). Inclou actuacions en diferents àmbits de la mobilitat, alimentació, entorn, ocupació, urbanisme i habitatge, educació, cultura i lleure, sistema sanitari i polítiques socials.
  • Eix 2 Global: Incorporar la visió de salut en el disseny i l’avaluació de les polítiques públiques. Inclou la incorporació de la perspectiva de salut i equitat en la presa de decisions, l’optimització de l’ús de dades, l’impuls a la recerca, el compromís intersectorial i inter-administracions, en especial amb l’administració local i la participació de tota la comunitat, incloent entitats i societat civil.

Totes les actuacions tenen caràcter multidepartamental i requereixen del treball conjunt.

En data 20 de febrer de 2014 es va publicar al DOGC l’Acord de Govern 24/2014, de 18 de febrer, pel qual s’aprovava el Pla interdepartamental de salut pública de 2014-2015.

Prèviament, el 14 de febrer d’enguany, el PINSAP va ser presentat públicament pel president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, acompanyat per la directora regional de l'OMS a Europa, Zsuzsanna Jakab i el Conseller de Salut, Boi Ruiz. En aquest acte es va destacar el caràcter pioner del PINSAP a Europa i la necessitat de polítiques de prevenció, promoció i protecció de la salut des de qualsevol àmbit dins i fora del sistema sanitari.

Per a més informació: http:\\salutpublica.gencat.cat 


[1] Dahlgren G., Whitehead M. Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Futures Studies, 1991

[2] UCL Institute of Health Equity. Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region: Final report: WHO Regional Office for Europe: Copenhaguen, 2013. Accessible a: http://www.euro.who.int/en/publications/bibliographical-databasees/contact-us/request-forms

[3] Liverpool Public Health Observatory: Assessing the impact of the economic downturn on health and wellbeing. February 2012. Observatory report series 88. Accessible a: http://www.tinyurl.com/7kxxxset

[4] Borrell C, Diez E, Morrison J, Camprubí L. Las desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas. Barcelona: proyectos Medea e IneqCities, 2012. Accesible a:http://www.aspb.es/quefem/docs/equidad_salud_urbana.pdf

Lluís Picart i Barrot

Director de la Direcció de Protecció de la Salut. Director del Servei Regional a Girona. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Com citar aquest article?

El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). Bepsalut [Internet]. maig 2014; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/el-pla-interdepartamental-de-salut-publica-pinsap/
Data de publicació:

maig 2014

Autor/a:

Lluís Picart i Barrot

Temps de lectura:

4 minuts

Etiquetes

,

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm