El lloc dels drets humans en el desenvolupament d'Habilitats per a la Vida

Quan es parla de realització dels drets humans en un context com el colombià es pensa clarament en una agenda pendent, i segurament això és així almenys en un bon nombre de països de l'anomenat món en desenvolupament o del sud. I és només veure-ho en la vida quotidiana, on hi ha una magra cultura de l'actuació ètica, que incorpori drets / responsabilitats / deures, i una tensió sempre present entre els interessos del bé comú i els del profit personal, en detriment de les altres persones o grups.

Clarament el que cal és buscar com contribuir de manera efectiva a una transformació d'aquesta situació, i això, des del camp de l'educació escolar, implica enormes desafiaments en la formació de persones perquè individualment i col·lectivament fem realitat els drets / responsabilitats / deures que com a humanitat tenim i anem acordant són inherents a la nostra existència. Des de les Habilitats per a la Vida també és possible treballar aquest aspecte, perquè totes les persones puguin fer-se part de la gestació d'una cultura que tingui present en les seves accions quotidianes el referent dels drets humans.

Des de l'experiència desenvolupada per Fe i Alegria de Colòmbia es compta amb un model d'educació per a la comprensió, desenvolupament i ampliació de les capacitats humanes que permet integrar aquest important aspecte. El model té quatre camps. En un d'ells està l'emocionalitat de les persones; en un altre, ell camp cognitiu, dels sabers i la informació; en un altre més hi ha els valors, les disposicions i actituds, la consideració de l'ètic (el que dóna un sentit a les accions)i, finalment, hi ha el camp de les habilitats, els "saber fer" amb destresa per finalment aplicar-los i resoldre la situació de vida personal o de convivència real que s'estigui afrontant.

Un exemple senzill de l'anterior, és el que passa quan existeix, per exemple, un tracte ofensiu entre les nenes i els nens, com posar-se sobrenoms per les seves característiques físiques. Es pot abordar mobilitzant l'empatia, col·locant-se en el lloc de la persona ofesa, explorant quins són els sentiments o emocions que produeix el sobrenom. Seguidament és possible explorar i esbrinar quins són els impactes que tenen les ofenses sobre la salut mental de les persones, sobre el seu desenvolupament personal, la seva autoestima, entre d'altres, així com què és el que diu la declaració dels Drets Humans i la Convenció de els drets de la infància que estigui relacionat amb aquest tema, assumptes que són el cognitiu o l’informatiu de la situació. En el terreny dels valors i l'ètica, es mobilitza l'acció dins de l'ètica de la cura, perquè en última instància els drets humans s'han formulat amb la intenció de tenir cura de la integritat de cada persona i el seu benestar, fent-se a la vegada extensiu a tot allò que fa possible la vida digna. En el camp del saber fer, es treballen les habilitats de comunicació i relacions interpersonals assertives, i s’enforteixen les accions que puguin derivar d'aquest aprenentatge per resoldre diferències sense haver de recórrer a agressions.

L'anterior s'enforteix amb l'acompanyament quotidià d'un / a docent que encoratgi el comportament de tota la classe, perquè es produeixi un empoderament individual i col·lectiu que ajudi a més a l'autoregulació i la regulació entre iguals en situacions semblants.

Amanda J. Bravo

Fe i Alegria Colòmbia

Com citar aquest article?

El lloc dels drets humans en el desenvolupament d'Habilitats per a la Vida. Bepsalut [Internet]. maig 2019; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/el-lloc-dels-drets-humans-en-el-desenvolupament-dhabilitats-per-a-la-vida/
Data de publicació:

maig 2019

Autor/a:

Amanda J. Bravo

Temps de lectura:

3 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm