El cinema i les TIC, actius per a la salut: experiència d'Aragó

Cine y Salud i Pantallas Sanas, són iniciatives desenvolupades en els centres educatius que integren l’alfabetització audiovisual i digital amb els objectius de Promoció de la Salut. Promogudes pel Govern d’Aragó des de fa més de deu anys, compten des d’aquest curs amb la col·laboració de Ibercaja.

Pantallas Sanas (www.pantallassanas.com)és una iniciativa en la que s’aborda la fenomenologia de les pantalles i les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) des del punt de vista de la Promoció de la Salut, amb l’objectiu de tractar diferents aspectes relacionats amb les habilitats personals, la sociabilitat, els consums i les addiccions en l’entorn digital. És una proposta de salut pública per crear un entorn més segur i aprofitar els efectes positius que té Internet per a la Promoció de la Salut. El programa ofereix un itinerari didàctic per al professorat que treballa amb alumnat de l’ESO, materials per la comunitat educativa i actuacions de formació sobre l’ús saludable de les pantalles. Recentment s’ha celebrat el IX curso Pantallas Sanas, dedicat a la web social i l’educació per la salut.

L’iniciativa Cine y Salud: por una mirada auténtica (www.cineysalud.com) té per objectiu potenciar la Promoció de la Salut en l’adolescència, proporcionant un recolzament a la tasca educativa que realitza el professorat de Secundaria. El cinema permet analitzar situacions de la vida quotidiana dels joves per poder aprofundir en l’àrea emocional, la clarificació de valors i en el desenvolupament d’habilitats personals. S’aborden diferents continguts: dimensió personal (autoestima, creativitat, alimentació), dimensió relacional (relacions i emocions, consums de tabac, alcohol i altres drogues, convivència, resolució de conflictes, educació sexual), Dimensió ambiental (desenvolupament sostenible, entorns saludables i globalització)

El Programa Cine y Salud inclou tres àrees d’activitat: 1) Utilització del cinema a l’aula, 2) Creació de missatges audiovisuals per l’alumnat sobre temes de salut i 3) Activitats de formació i intercanvi d’experiències. La realització del Certamen de cortometrajes y spots Cine y Salud és un estímul per a la implicació dels centres educatius i l’elaboració de missatges positius. L’alumnat que hi participa millora la comprensió del llenguatge audiovisual, afavoreix la creativitat, aprèn a treballar en equip i promou la corresponsabilitat en els missatges. A les deu edicions del Certamen de Cine y Salud s’han presentat 304 vídeos realitzats per joves menors de 18 anys, dels que se n’han seleccionat 140 per la projecció en el Certamen. En la Muestra Online del X Certamen Cine y Salud es poden veure els quinze treballs seleccionats de 2012. El professorat també aprèn a produir vídeos, com es pot veure en els tres spots de l’últim curs de creació de curts. Tots els treballs poden visualitzar-se en el canal Youtube del SARES.

L’experiència que s’ha portat a terme a Aragó indica que la integració de l’alfabetització digital i audiovisual a les iniciatives d’educació per la salut en l’àmbit educatiu condueixen a una potenciació mútua. L’educació per la salut desenvolupa valors, actituds i una mentalitat crítica enfront el context, incentivant la gestió autònoma de la pròpia salut. L’alfabetització audiovisual i digital permet analitzar els missatges, els canals d’informació, la internacionalitat de les fonts i reflexionar sobre la comunicació. La finalitat és educar la mirada dels joves enfront el consum massiu d’imatges en les diferents pantalles (mòbils, videojocs, ordenador, etc) i desenvolupar un comportament responsable per promoure la salut i el benestar des d’una perspectiva de ciutadania digital. La participació dels joves és un element essencial en les iniciatives d’educació per la salut, perquè integra la seva perspectiva i potencia la seva autonomia en la gestió de la salut.

Javier Gállego Diéguez

Cap de secció d’educació per la salut. Direcció General de Salut Pública. Govern d’Aragó.

Com citar aquest article?

El cinema i les TIC, actius per a la salut: experiència d'Aragó. Bepsalut [Internet]. gener 2013; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/el-cinema-i-les-tic-actius-per-a-la-salut-experiencia-darago/
Data de publicació:

gener 2013

Autor/a:

Javier Gállego Diéguez

Temps de lectura:

3 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm