Canvi climàtic i salut en àrees urbanes amb clima mediterrani: un marc conceptual amb un enfocament de justícia social i climàtica

Les conseqüències del canvi climàtic són cada vegada més paleses i evidencien la important interdependència entre el benestar de les persones i els ecosistemes. Tot i que el canvi climàtic és un fenomen global, els seus determinants, les seves conseqüències ambientals i socials i els seus impactes sobre la salut i el benestar varien dràsticament entre territoris i grups poblacionals. Per entendre la complexa relació entre el canvi climàtic i la salut en el nostre entorn, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona hem desenvolupat un marc conceptual per ciutats amb clima mediterrani i amb un enfocament de justícia social i climàtica.

Per què ciutats amb clima mediterrani? La conca mediterrània és un “hot spot” biogeogràfic amb forta afectació pel canvi climàtic. Actualment s’està escalfant un 20% més ràpid que la mitjana global i l’increment de la temperatura ambient respecte a l’època preindustrial ja se situa en els 1,54 ºC. Moltes ciutats del Mediterrani comparteixen una sèrie de particularitats que les fan especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic com ara: una alta densitat i creixement de la població, una gran proporció de persones grans, una forta pressió turística o un disseny arquitectònic i urbà caracteritzat per una xarxa d’habitatges compacta amb edificis vells, energèticament ineficients, amb materials que retenen calor i poca infraestructura verda, el que intensifica l’efecte illa de calor i dificulta l’adaptació a l’increment de les temperatures.

Per què un enfocament de justícia social i climàtica? El canvi climàtic amplifica les desigualtats socials en salut. Ambdós, el canvi climàtic i les desigualtats socials, comparteixen orígens comuns en processos estructurals injusts, pel que cal un enfocament que vagi més enllà d’identificar grups vulnerables als efectes del canvi climàtic i que faciliti avaluar d’on sorgeixen les injustícies, quins grups afectats de la societat estan sent ignorats i quins processos existeixen per rectificar aquestes desigualtats.

El marc conceptual proposat parteix de treballs previs sobre canvi climàtic i salut i desigualtats socials en salut i integra els següents elements: 1) els determinants del canvi climàtic; 2) les seves conseqüències ambientals i socials; 3) els seus impactes directes i indirectes sobre la salut; i 4) el paper de les polítiques de mitigació i adaptació. El model profunditza en els mecanismes que expliquen les desigualtats socials en salut associades al canvi climàtic a través de:

  • El reconeixement del paper dels sistemes de privilegi i opressió com ara el capitalisme, el colonialisme o l’heteropatriarcat com a arrels clau tant del canvi climàtic com de les desigualtats socials en salut.
  • La distinció entre els determinants estructurals (context socioeconòmic i eixos de desigualtat) i els intermedis (principals models emissors de gasos amb efecte hivernacle)
  • La vulnerabilitat individual i col·lectiva com a mediador dels efectes del canvi climàtic sobre la salut
  • La necessitat d’actuar des de la justícia climàtica per revertir les desigualtats socials

En conclusió, aquest marc conceptual permet identificar els principals reptes de salut associats al canvi climàtic en ciutats amb clima mediterrani i la seva relació amb els processos estructurals generadors d’injustícies socials i climàtiques. Es tracta d'una eina que pot ser útil per a investigar i monitorar els efectes del canvi climàtic sobre la salut i les desigualtats en salut, així com per a guiar el disseny i l'avaluació de polítiques de mitigació i adaptació.

Per més informació:

Marí-Dell’Olmo M, Oliveras L, Barón-Miras LE, Borrell C, Montalvo T, Ariza C et al. Climate Change and Health in Urban Areas with a Mediterranean Climate: A Conceptual Framework with a Social and Climate Justice Approach. Int J Environ Res Public Health 2022; 19: 12764.

Marí-Dell’Olmo M, Oliveras L, Arechavala T, Ariza C, Borrell C, Font-Ribera L, Gómez-Gutiérrez A, González-Marín P, Grau E, Mercuriali L, Montalvo T, Olabarría M, Pérez C, Portaña S, Realp E, Rico M, Sánchez-Martínez F, Valero N, Villalbí JR. Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2022.

Laura Oliveras Puig

Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental (SEQUIA) Direcció de Salut Ambiental (DISAM) Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Com citar aquest article?

Oliveras Puig, L. Canvi climàtic i salut en àrees urbanes amb clima mediterrani: un marc conceptual amb un enfocament de justícia social i climàtica. Bepsalut [Internet]. desembre 2023; 28. [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/canvi-climatic-i-salut-en-arees-urbanes-amb-clima-mediterrani-un-marc-conceptual-amb-un-enfocament-de-justicia-social-i-climatica/
Data de publicació:

desembre 2023

Autor/a:

Laura Oliveras Puig

Temps de lectura:

3 minuts

Etiquetes

, , ,

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm