Avaluació en Promoció de la Salut

Tot programa de salut està conformat per un conjunt de polítiques, aproximacions, procediments, metodologies, tecnologies, processos de gestió i activitats que permeten el seu desenvolupament per assolir uns resultats de salut a la població. Aquestes pràctiques estan orientades a obtenir resultats en base a uns objectius, conceptes, valors i evidències.

Una bona pràctica en Promoció de la Salut està formada per un conjunt de processos i activitats que estan en les millors condicions per arribar a unes fites o resultats de salut específics, en una situació determinada i en coherència amb la comprensió de l’entorn.

L’avaluació és una activitat sistemàtica i planificada imprescindible en la formulació de programes en Promoció de la Salut. Cal diferenciar l’avaluació d’un procés d’investigació científica, ja que la finalitat última no és assentar nous coneixements, sinó la de permetre prendre decisions que millorin les intervencions actuals i futures.

L’avaluació permet desenvolupar i donar suport a les millors polítiques, implementar-les amb més eficàcia i, en definitiva, promoure el benestar per a tothom. L’any 2015 ha estat declarat Any Internacional de l’Avaluació. El propòsit principal d’aquesta designació és defensar i promoure el paper de l’avaluació i de les polítiques informades per a l’evidència tan a nivell internacional, regional, nacional com local. Durant l’any 2015 s’esdevindran diferents actuacions que incidiran en la importància del monitoratge i l’avaluació per a la bona governança, l’equitat i el desenvolupament humà sostenible.

És en aquest sentit que aquest butlletí ha volgut participar d’aquesta iniciativa i plantejar l’avaluació dels programes de Promoció de la Salut des de diferents perspectives. En particular, en el butlletí s’argumenta que l’avaluació és un instrument fonamental per assegurar la millora contínua dels programes però que l’acció d’avaluar no sempre té les mateixes característiques.

En els articles que es presenten s’incideix en el fet que l’avaluació dels programes de Promoció de la Salut s’ha de mantenir coherent amb els seus valors, com són l’apoderament, l’equitat i la participació i basar-se en les tècniques d’avaluació més adequades. En aquest sentit, les tècniques més generalitzades en l’avaluació de l’acció social provenen d’altres àrees del coneixement i han estat adaptades al camp social. Incidint en aquests processos, es dedica part destacable d’aquest número a aprofundir en la factibilitat i l’aplicabilitat de les diverses tipologies d’avaluació als programes de Promoció de la Salut.Tal com es desprèn del que s’exposa en aquest número, l’avaluació ha de portar-se a terme en tan que instrument imprescindible en qualsevol programa d’intervenció i no es pot concebre un cicle de gestió que no consideri prendre les millors decisions possibles, per d’aquesta manera, assignar adequadament els recursos disponibles i utilitzar-los de la forma més adequada una vegada assignats. 

BepSalut

Càtedra de Promoció de la Salut

Com citar aquest article?

Avaluació en Promoció de la Salut. Bepsalut [Internet]. gener 2014; . [Consultat el _____]. 
Disponible a: https://bepsalut.com/article/avaluacio-en-promocio-de-la-salut/
Data de publicació:

gener 2014

Autor/a:

BepSalut

Temps de lectura:

2 minuts

Comparteix-ho
Print Friendly, PDF & Email
Descarrega en PDF

Altres articles que et poden interessar

Rep el butlletí a la teva safata d'entrada
Vull subscriure'm